Fases del preparador de medis de cultiu de la Sèrie AE-MP

Un sol equip per fer de manera automàtica les 4 fases més rellevants.
Fases del preparador de medis de cultiu de la Sèrie AE-MP

Un sol equip per realitzar de manera completament automàtica les quatre fases més rellevants del procés de preparació de medis de cultiu

Gràcies al preparador de medis de cultiu de la Sèrie AE-MP de RAYPA, ara al teu laboratori de microbiologia o de cultiu de teixits vegetals podràs dur a terme la preparació, l’esterilització, el refredament i la dispensació de medis de cultiu amb un sol equip i amb una excel·lent reproductibilitat lot a lot.

Fases en la preparació de medis de cultiu

En general, la preparació de medi de cultiu sol fer-se de manera manual, cosa que comporta certs riscos durant la seva elaboració, com per exemple diferències de qualitat entre els diferents lots o errors de contaminació, i també per al personal, com lesions o cremades .

Resumim les fases habituals en la preparació de medi de cultiu de manera manual:

1. Preparació
Com que la majoria dels medis de cultiu es comercialitzen en forma de liofilitzats, cal que es rehidratin. Per fer-ho cal pesar els diferents components, introduir-los en un recipient, abocar la quantitat exacta d'aigua destil·lada d'acord amb el tipus d'envàs i remenar manualment o amb un agitador.
1. Preparació
2. Esterilització
A continuació, cal portar el medi a ebullició per seguidament procedir a la seva esterilització, processos que solen efectuar-se amb una autoclau.
2. Esterilització
3. Refredament
Després del tractament tèrmic, l'operari ha d'extreure els diferents recipients de l'autoclau. Això ho haurà de fer amb molt de compte, ja que poden estar molt calents. En el cas de cuinar agar, no es pot deixar refredar atès que gelifica en refredar-se i un cop sòlid no es podria dosificar.
3. Refredament
4. Dispensació
Finalment, es procedirà la fase de dispensació del medi a les plaques de Petri o als tubs d'assaig. Això es pot fer manualment mitjançant decantació o amb una bomba dosificadora.
4. Dispensació

Riscos en la preparació manual de medis de cultiu

Com ja sabràs, preparar manualment medis de cultiu suposa emprar una gran quantitat de temps, a causa de les diferents tasques a realitzar (pesatge recipient per recipient, introducció de l’aigua purificada, esperar la dissolució del solut, autoclavar els envasos, esperar el refredat, etc.). I, a més a més, pot implicar alguns riscos. Pel que fa al preparat, es corre el risc de:

Pel que fa al personal, el perill esdevé per:

Preparació de medis de cultiu amb un preparador de medis

1. Preparació

raypa fases del preparador de medios de cultivo preparacion01 Fases del preparador de medis de cultiu de la Sèrie AE-MP

La primera fase és la preparació: elecció i pesatge dels components i rehidratació amb aigua purificada.

En el procés automàtic amb preparador de medis, les tasques a fer són les mateixes, però amb algunes diferències significatives:

Et podem assegurar que, amb el nostre preparador de medis de cultiu, a més de temps, t’estalviaràs errors en el preparat i els accidents laborals. En primer lloc, perquè tota la preparació es duu a terme a l’interior de la màquina i també perquè compta amb:

En realitzar tot el procés directament al preparador, minimitzes al màxim qualsevol possible risc laboral i accident, impossibilitant esquitxades de solucions corrosives, cremades per remoure el preparat calent i dolors lumbars a causa de les males postures. També minimitzaràs la contaminació creuada per manipulació humana, ja que hi ha molts menys passos manuals.

2. Esterilització

raypa fases del preparador de medios de cultivo esterilizacion01 Fases del preparador de medis de cultiu de la Sèrie AE-MP

L’esterilització és una de les fases més complicades de tot aquest procés, ja que requereix molta exactitud i precisió. Quedar-se curt causarà problemes de contaminació i excedir-se implicarà una pèrdua de temps, malbaratament d’energia i sobrecocció del producte.

Aquest tractament tèrmic s’acostuma a realitzar amb un equip específic, la funció del qual sol ser només esterilitzar. A l’esterilitzador o autoclau, el personal ha d’indicar de manera manual el temps i la temperatura a assolir.

Un cop iniciada l’esterilització, aquest tipus d’equips no solen disposar de cap dispositiu que certifiqui que s’ha arribat als graus marcats durant el temps requerit a tots i cadascun dels recipients processats. Així mateix, en realitzar l’esterilització amb un equip bàsic, es perd l’oportunitat de registrar totes les variables del procés i poder assegurar-ne la traçabilitat.

Amb el preparador de medis Sèrie AE-MP tots aquests problemes desapareixen perquè:

3. Refredament

raypa fases del preparador de medios de cultivo enfriamiento01 Fases del preparador de medis de cultiu de la Sèrie AE-MP

Un cop completada l’esterilització del medi de cultiu, aquest s’ha de refredar abans de procedir a la dispensació del preparat als diferents envasos. Aquesta tasca es complica a causa de l’alta temperatura a què en aquell moment està sotmesa l’elaboració, que pot ser de fins a 121ºC. Temperatura que n’impedeix la manipulació, ja que pot provocar greus cremades a l’operari.

A més, els líquids en grans quantitats, ja siguin ampolles de 1L o de 200 ml, poden trigar molt de temps a refredar-se de forma natural fins a assolir una temperatura de manipulació de seguretat. És per això que és tan important que l’equip compti amb una sonda cor que indiqui exactament a quina temperatura es troba el medi líquid.

Així mateix, el sistema de refredament ràpid mitjançant serpentí d’aigua del preparador de medis reduirà molt significativament la durada d’aquesta fase. Mitjançant la circulació d’aigua a través d’un serpentí que envolta la cubeta interior, es refreda el medi de cultiu en molt poc temps. A més, aquests equips poden mantenir de forma indefinida la temperatura de dispensació adequada, cosa que evita la seva gelificació, garantint una fase de dispensació còmoda, segura i eficaç.

4. Dispensació

raypa fases del preparador de medios de cultivo dispensacion01 Fases del preparador de medis de cultiu de la Sèrie AE-MP

Distribuir el medi de cultiu manualment suposa extreure, amb molta cura, els diferents recipients de l’esterilitzador intentant no vessar-ne el contingut i amb l’equip pertinent per evitar qualsevol risc laboral. I fer-ho ràpidament per evitar que aquest es gelifiqui.

A més, cal tenir en compte que a causa de l’elevada temperatura del recipient i de la dissolució, l’operari es pot cremar. Finalment, cal exercir una postura poc recomanada, ja que els recipients pesen i treure’ls de l’esterilitzador exigeix posicions incòmodes i inadequades per a l’esquena lumbar.

Per solucionar aquestes complicacions, el preparador de medis també compta amb la funció de dispensar-ne l’elaboració. Així mateix, ofereix la possibilitat de fer un subministrament escalable i precís mitjançant pedal, retard o sensor òptic, facilitant una dispensació més ràpida. De fet, pot ser tan ràpid com l’usuari necessiti, ja que la velocitat de cada dispensació es pot ajustar des de 7 ml/s fins a 100 ml/s. Això fa que la dispensació sigui extremadament ràpida i molt més precisa.

D’altra banda, el preparador de medis permet ajustar la temperatura de dispensació i les línies de dispensació es poden netejar i desinfectar amb polsos de vapor a alta temperatura, tant abans com durant i després de cada fase de dispensació.

Preparador de medis de cultiu AE-MP de RAYPA, un equip 4 en 1

raypa fases del preparador de medios de cultivo header Fases del preparador de medis de cultiu de la Sèrie AE-MP

Són molts els avantatges de comptar amb el preparador de medis Sèrie AE-MP de RAYPA. En aquest article només n’hem esmentat unes quantes. De totes elles, recalquem la possibilitat de poder produir per cicle i amb només un equip des de 5 fins a 90 litres de medi de cultiu, a més de dur a terme les quatre fases de dit procediment de forma automàtica: la preparació, l’esterilització, el refredament i la dispensació de medis de cultiu.

Gràcies a les seves prestacions, disseny ergonòmic i gran funcionalitat, podràs reduir el temps de dedicació, millorar la qualitat del producte preparat, tenir un control total del procés i minimitzar els riscos laborals a què estan exposats els operaris.

Si vols optimitzar a tots els nivells la producció del teu laboratori de microbiologia o de cultiu de teixits vegetals, informa't sobre el nostre preparador de medis de cultiu Sèrie AE-MP.

Compartir publicació
Si t'ha agradat Fases del preparador de medis de cultiu de la Sèrie AE-MP

També us pot interessar

Entrevistem Gustavo Zúñiga, Subgerent de Producció a Botanical Solution, una companyia biotecnològica de Xile.

Entrevistem a l'equip del laboratori de micropropagació de plantes d'Oriental Aquarium ubicat a Singapur.

Entrevistem a Luis Fernando Portillo Pedraza, responsable de laboratori de microbiologia a Eurofins Scientific a Espanya.

Les 12 preguntes per respondre abans de comprar un preparador de medis.

T'expliquem com estalviar temps i diners amb un preparador de medis.

T'expliquem per què el teu laboratori hauria d'automatitzar part d'aquest procés.

Les 12 preguntes per respondre abans de comprar un preparador de medis.

Específic per a laboratoris de microbiologia i de cultiu de teixits vegetals.